www บทความดีๆจากเว็บไซต์.

หน้าหลัก >> How to }

ทดสอบการใช้ Zoom ในบทความ แอดมิน 23 พค. 2561 0 1317
ข้อความต้อนรับเมื่อเข้าหมวดหมู่ของสินค้า gOragod 04 กค. 2554 3 1150
ข้อความต้อนรับเมื่อเข้าหมวดหมู่ของสินค้า เป็นการแสดงข้อความต้อนรับ เมื่อมีการคลิกที่เข้าหมวดหมู่ของสินค้าใดสินค้าหนึ่ง โดยจะแสดงในรูปแบบ popup ที่ม..
โมดูลและเมนู แอดมิน 02 กค. 2554 0 1235
โดยปกติเว็บไซต์ที่สร้างใหม่ จะไม่ได้ติดตั้งโมดูลและเมนูใดๆมาให้ครับ user สามารถสร้างและจัดการโมดูลได้ด้วยตัวเอง โดยสามารถสร้างและเรียงลำดับเมนูได้ด..
แบนนอร์ และ Text link แอดมิน 02 กค. 2554 0 1394
แบนเนอร์ โดยปกติจะกำหนดให้เป็นรูปภาพครับ แบนเนอร์ จะมีการทำงานที่พิเศษจาก Textlink เนื่องจากแบนเนอร์จะใช้งานตามที่กำหนดโดยเฉพาพเท่านั้น (คือส่วนที่..
Premium Template แอดมิน 02 กค. 2554 0 1349
Premium Template คือ template ส่วนตัวของ user เราสามารถออกแบบ template เฉพาะสำหรับ user แต่ละรายได้ เพื่อสร้างความแตกต่าง โดย Premium Template จะถู..
โฟลเดอร์เก็บข้อมูลส่วนตัว แอดมิน 02 กค. 2554 0 1082
สมาชิกแต่ละคนจะมีโฟลเดอร์เก็บข้อมูลส่วนตัว (เหมือน My Documents) ซึ่งไว้สำหรับเก็บไฟล์ต่างๆ ที่อัปโหลดบนเว็บไซต์ตามโครงสร้างดังนี้ datas/username/ ..
ระบบปิด - เปิดเว็บไซต์ แอดมิน 02 กค. 2554 0 1176
เราสามารถทำการเปิด-ปิดเว็บไซต์ช่วคราวได้ โดยการกำหนดที่ส่วนของแอดมิน ซึ่งจะมีผลทำให้ผู้ใช้ทั่วไป ไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ ยกเว้นผู้ดูแล ที่ย..
คำแนะนำเกี่ยวกับ Template แอดมิน 24 พค. 2554 0 1433
รูปภาพทั้งหมดสำหรับ Template ควรเป็น png เท่านั้น (png มีขนาดเล็กกว่า โหลดเร็วกว่า) เพื่อให้ระบบสามารถอ่านรูปภาพ default ได้ ซึ่งจะเป็นมาตรฐานเหมื..
1