ข้อความต้อนรับเมื่อเข้าหมวดหมู่ของสินค้า

หน้าหลัก >> How to >> ข้อความต้อนรับเมื่อเข้าหมวดหมู่ของสินค้า }

quote

ข้อความต้อนรับเมื่อเข้าหมวดหมู่ของสินค้า เป็นการแสดงข้อความต้อนรับ เมื่อมีการคลิกที่เข้าหมวดหมู่ของสินค้าใดสินค้าหนึ่ง โดยจะแสดงในรูปแบบ popup ที่มีพื้นหลังสีดำเพิ่มความโดดเด่น สามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อแทรก ข้อความ หรือ รูปภาพ ได้

ข้อความต้อนรับจะแสดงเพียงครั้งเดียวเมื่อเข้าสู่หมวดหมู่ในครั้งแรกเท่านั้น และจะไม่แสดงอีก จนกว่าจะมีการปิดบราวเซอร์และเข้าเยี่ยมชมใหม่ในโอกาศหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงผลที่มากเกินจำเป็น เช่นเมื่อคลิกไปยังสินค้าหน้าอื่นเป็นต้น

นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกที่จะแสดงหรือไม่แสดงข้อความต้อนรับนี้ได้อีกด้วยร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam