คำแนะนำเกี่ยวกับ Template

หน้าหลัก >> How to >> คำแนะนำเกี่ยวกับ Template }

quote

  • รูปภาพทั้งหมดสำหรับ Template ควรเป็น png เท่านั้น (png มีขนาดเล็กกว่า โหลดเร็วกว่า) เพื่อให้ระบบสามารถอ่านรูปภาพ default ได้ ซึ่งจะเป็นมาตรฐานเหมือนกันในทุก Template
  • ไฟล์นามสกุลอื่น จะยังสามารถใช้งานได้ แต่อาจไม่สามารถอ่านได้อย่างถูกต้องโดยระบบ

 

พื้นหลัง
html > body body_bg.png,color,font-size,fixed,background
ลิงค์ทั้งหมด
body a color,text-decoration
body a:hover color,text-decoration
header และ logo
body #bg-header logo_bg.png,height,background
#bg-header > #logo logo.png,height,text-align(swf)
พื้นหลังเมนูหลัก
body #bg-menu menu_bg.png,background
ปู่มเมนูหลัก
ul#topmenu > li > a menu_a_bg.png,font-size,color,text-decoration,background
ul#topmenu > li > a:hover menu_a_hover_bg.png,color,text-decoration,background
ul#topmenu > li > a.select menu_a_hover_bg.png,color,text-decoration,background
พื้นหลังของพื้นที่แสดงผลทั้งหมด
body #bg-content content_bg.png,background
พื้นหลังของ sidebar
body .bg-sidebar sidebar_bg.png,background
รูปแบบของ Widgets
body .bg-widget widget_bg.png,background
.bg-widget h4 widget_header_bg.png,font-size,color,background
พื้นหลังของ footer
body #bg-footer footer_bg.png,color,background
#bg-footer a color,text-decoration
#bg-footer a > * color,text-decoration
#bg-footer a:hover color,text-decoration
#bg-footer a:hover > * color,text-decoration
ผู้เขียน แอดมิน| 24 พค. 2554| 0| 1438| คำแนะนำเกี่ยวกับ Template

ร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam