โฟลเดอร์เก็บข้อมูลส่วนตัว

หน้าหลัก >> How to >> โฟลเดอร์เก็บข้อมูลส่วนตัว }

quote

สมาชิกแต่ละคนจะมีโฟลเดอร์เก็บข้อมูลส่วนตัว (เหมือน My Documents) ซึ่งไว้สำหรับเก็บไฟล์ต่างๆ ที่อัปโหลดบนเว็บไซต์ตามโครงสร้างดังนี้

datas/username/

โดยที่ username คือชื่อ username ของสมาชิก เช่น http://www.108shopping.co.cc/ จะมี username คือ www และโฟลเดอร์ส่วนตัวคือ datas/www/ เราสามารถเปิดให้ user ใช้งาน ftp ได้โดยการให้ user แต่ละคนใช้งาน ftp โดยชี้ไปที่โฟลเดอร์ของแต่ละคน (CP ของ server ต้องสนับสนุน และ ต้องจัดการด้วยตัวเอง บน CP) แต่การเปิดให้ user ใช้งาน ftp ได้ก็มีข้อเสียที่ไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้ ดังนั้นจึงเหมาะกับ user ที่สามารถใช้งานพื้นที่ได้ ไม่จำกัด เท่านั้น

โฟลเดอร์ของระบบมีดังนี้

datas/username/image/ สำหรับเก็บรูปภาพทั้งหมดที่ถูกอัปโหลดจากเว็บไซต์
datas/username/file/ สำหรับไฟลือัปโหลดต่างๆ ซึ่งโดยปกติจะถูกอัปโหลดด้วย CKEditor
datas/username/flash/ สำหรับไฟล์แฟลช ซึ่งปกติจะถูกอัปโหลดด้วย CKEditor เช่นกัน
datas/username/skin/ สำรับเก็บ template ส่วนตัวของ user

ร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam